25 märts 2014

Kirjutame luuletuse.


Täpsema juhendi saad eesti keele tunnis. 

Tööde esitamise tähtaeg on 10. aprill.

Esita oma töö õpetajale ja saadame koos ära.